1. Rekisterin pitämisen peruste

Palvelun/sivuston käyttäjän (”Käyttäjä”) suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella tapahtuva sivuston käyttöön ja palvelun markkinointiin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (”Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen, sekä yrityksen omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

3. Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
asiakas-/ostajarekisteri:
  • asiakkaan matkapuhelinnumero
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Lucentia Group Oy:n omissa rekistereissä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja tai puhelinnumeroiden haltijatietorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

5. Tietojen luovutus

Lucentia Group Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille, kolmansille osapuolille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

6. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

7. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteesseen:
Viihdepaketti.fi -palvelu
c/o Lucentia Group Oy
PL 32, 00711 Helsinki

8. Mainonta ja tietosuoja

Käytämme kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen verkkosivuston vierailijoille. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistäsi tässä ja muissa verkkosivustoissa saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää sinua kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia. Viihdepaketti.fi ei vastaa näistä mainoksista eikä kerättävästä tiedosta, eikä ole vastuulinen kolmansien osapuolien keräämistä tiedoista.